Các Bước Thành Lập Công Ty Nhanh Nhất

Tháng Mười Một 6, 2022

Trong bài viết này, New Sun Vina sẽ trình bày quy trình thành lập công ty vào năm 2022. Khi thành lập doanh nghiệp, có các bước thành lập công ty nhanh nhất cần thực hiện, khách hàng có thể xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn luật, người đại diện theo ủy quyền.

Thành lập công ty là gì?

Thành lập công ty, doanh nghiệp là một thủ tục hành chính do các thành viên sáng lập công ty thực hiện trong sổ đăng ký kinh doanh để “khai sinh” doanh nghiệp một cách hợp pháp.

Các bước thành lập công ty nhanh nhất 2022 như thế nào?

Các bước thành lập công ty nhanh nhất như sau:

Bước 1:Chuẩn bị các thông tin và tài liệu để thành lập công ty

Để có thể thực hiện thủ tục thành lập công ty, khách hàng cần chuẩn bị những thông tin và giấy tờ sau:

 • Chứng minh nhân dân / hộ chiếu (có công chứng) hoặc bản sao giấy tờ tùy thân của thành viên / cổ đông góp vốn thành lập công ty

Lưu ý: Bản sao có chứng thực của các giấy tờ trên phải trong vòng sáu (sáu) tháng kể từ ngày chứng thực. Nếu khách hàng không thể công chứng các giấy tờ trên, khách hàng có thể gửi cho chúng tôi bản scan hoặc bản chính và chúng tôi sẽ chứng thực tài liệu này miễn phí cho khách hàng.

 • Thông tin hình thành công ty bao gồm:

Tên và loại hình công ty sẽ thành lập

Hiện nay các loại hình doanh nghiệp cơ bản mà khách hàng thường lựa chọn là công ty TNHH và công ty cổ phần, đối với tên công ty thì khách hàng nên cân nhắc chọn tên công ty ngắn gọn, dễ nói, dễ nhớ. 

Nếu công ty không trùng lặp hoàn toàn với đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng cho cả nước), bạn có thể tra tên công ty trên cổng thông tin điện tử “Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc tế”.

Địa chỉ trụ sở chính của công ty đề xuất

Địa chỉ công ty là nơi công ty hoạt động và các thông tin cụ thể hiển thị bao gồm: số nhà / thôn / xóm-phố / phố-xã / thị trấn /huyện / tỉnh / thành phố.

Lưu ý: Địa chỉ trụ sở chính của công ty không bao gồm chung cư, cao ốc không có chức năng kinh doanh văn phòng, khu tập thể (áp dụng cho 04 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Vốn điều lệ của Công ty và tỷ lệ góp vốn của các thành viên / cổ đông

Vốn điều lệ là vốn do các thành viên / cổ đông góp để tham gia thành lập công ty, vốn điều lệ có thể được góp dưới hình thức tiền mặt hoặc tài sản khác.

Vốn điều lệ của công ty do các thành viên / cổ đông / chủ sở hữu thỏa thuận dựa trên quy mô và tầm vóc của doanh nghiệp. Khi bắt đầu kinh doanh, lưu ý không đặt số vốn khởi nghiệp quá cao mà phải tương xứng với quy mô của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn trong tương lai, doanh nghiệp có thể làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty một cách đơn giản và thuận tiện.

Đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh là lĩnh vực kinh doanh mà công ty dự định tiến hành kinh doanh. Khách hàng có thể tham khảo ngành, nghề kinh doanh trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc Quyết định 337 của Thủ tướng Chính phủ về ngành, nghề kinh doanh.

Lưu ý: Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh mới được hoạt động

Chọn người đại diện theo pháp luật của công ty

Các thành viên / cổ đông thống nhất lựa chọn người đại diện theo quy định pháp luật của công ty.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của công ty và các thành viên / cổ đông / chủ sở hữu của công ty

Quyền lực và trách nhiệm là hai thứ luôn song hành trong công việc. Do đó, tỷ lệ góp vốn của công ty sẽ do các thành viên / cổ đông quyết định trên sự đồng thuận của tất cả các thành viên / cổ đông.

Thành viên / cổ đông có tỷ lệ vốn cao hơn các thành viên / cổ đông khác trong công ty cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ có nhiều quyền hơn, nhưng cũng sẽ có trách nhiệm lớn hơn. Do đó, trước khi quyết định tỷ lệ góp vốn, các thành viên / cổ đông cần đạt được sự thống nhất thông qua đồng thuận, để không mang lại những rắc rối không đáng có cho hoạt động của công ty.

Chuẩn bị tài liệu

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thông tin và tài liệu trên, khách hàng sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty bao gồm các tài liệu sau:

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH

 • Đơn xin thành lập công ty TNHH (chữ ký của người đại diện theo pháp luật) (ghi rõ theo mẫu);
 • Dự thảo điều khoản liên kết của công ty TNHH (phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên) (mẫu tham khảo);
 • Danh sách thành viên (Chỉ định định dạng) – Chỉ áp dụng cho các LLC có từ 02 thành viên trở lên
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của tất cả các thành viên và người đại diện theo pháp luật hoặc bản sao hợp lệ chứng chỉ hợp pháp còn hiệu lực:

– Công dân Việt Nam: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Nếu thành viên là tổ chức:

– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế).

Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần

 • Đơn xin thành lập công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký) (ghi rõ mẫu);
 • Dự thảo Điều lệ Hiệp hội của Công ty Cổ phần (phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (mẫu tham khảo);
 • Danh sách cổ đông (theo mẫu đã được quy định)
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc chứng thực pháp lý hợp lệ của tất cả các cổ đông đại diện theo pháp luật:

– Công dân Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nếu cổ đông là tổ chức:

– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế).

Soạn thảo hồ sơ

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty tại sở kế hoạch đầu tư

Sau khi chuyển hồ sơ xong, khách hàng nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo các bước thành lập công ty nhanh nhất sau:

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại Văn phòng tiếp nhận hồ sơ hoặc qua Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Lưu ý: Đối với khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, khách hàng phải nộp hồ sơ qua cổng thông tin quốc gia

– Cơ quan đăng ký thương mại kiểm tra tính hợp lệ của đơn đăng ký và xử lý đơn đăng ký của doanh nghiệp

– Nếu hồ sơ hợp lệ, được cơ quan đăng ký công thương xác nhận, doanh nghiệp phải bổ sung thông tin ban đầu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, sửa chữa, phòng quản lý công thương ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa.

Khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • – Ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm;
 • – Tên công ty được đặt phù hợp với các yêu cầu pháp lý;
 • – Có trụ sở chính được cung cấp địa chỉ theo quy định.
 • – Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 • – Nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đầy đủ trong thời gian quy định.
Nộp hồ sơ – các bước thành lập công ty tnhh

Bước 4: Thực hiện các công việc khác sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần hoàn thành các công việc sau:

– Khắc dấu công ty: Công ty liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ khắc dấu để làm thủ tục khắc dấu tên công ty. Hồ sơ bao gồm (i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ii) Giấy chứng nhận đăng ký con dấu.

– Công bố thông tin địa điểm kinh doanh: Doanh nghiệp cần làm thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử cổng thông tin quốc gia

– Đăng ký chữ ký số điện tử để khai thuế:

– Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo sử dụng hóa đơn điện tử;

– Khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài;

– Đăng ký tài khoản và thông báo việc sử dụng số tài khoản ngân hàng;

– Dán biển công ty tại trụ sở đã đăng ký;

Một số điều cần sau khi thành lập

Các bước thành lập công ty nhanh nhất tại New Sun Vina

Trong quá trình cung cấp dịch vụ thành lập công ty cho khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện theo các bước thành lập công ty nhanh nhất sau:

Bước 1: Tư vấn cho khách hàng về quá trình hình thành công ty từ đầu đến cuối

New Sun Vina tư vấn trực tiếp cho khách hàng tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu và khách hàng không cần đến văn phòng của chúng tôi để được tư vấn.

Bước 2: Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thông tin, giấy tờ cần thiết để thành lập công ty

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi xem xét hồ sơ và tài liệu về tính hợp pháp và tư vấn cho khách hàng những hồ sơ không hợp pháp.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký công ty cho khách hàng

New Sun Vina sẽ cử luật sư, chuyên viên pháp lý trực tiếp soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ cho khách hàng xem xét, chỉnh sửa và bổ sung thông tin (nếu có) vào hồ sơ công ty, sau đó in và giao đến địa chỉ khách hàng chỉ định.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký công ty với Cơ quan đăng ký thương mại

Sau khi khách hàng ký vào hồ sơ và các giấy tờ, New Sun Vina sẽ thay mặt khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình xử lý hồ sơ, chúng tôi sẽ trao đổi với chuyên viên xử lý, nhận kết quả và gửi cho khách hàng.

Bước 5: Nhận kết quả và trao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho khách hàng

Bàn giao giấy chứng nhận đăng ký công thương và con dấu công ty cho khách hàng, công khai thông tin thành lập doanh nghiệp, đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin điện tử quốc gia để sử dụng hợp pháp.

New Sun Vina thực hiện thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty được New Sun Vina cung cấp

New Sun Vina tại Hoàng Mai, Hà Nội có các luật sư nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn các bước thành lập công ty nhanh nhất tại Việt Nam, sẽ cung cấp dịch vụ thành lập công ty cho khách hàng trong và ngoài nước. Trong quá trình làm việc, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục sau

– Trong quá trình thực hiện công việc, chuyên viên của Công ty New Sun Vina sẽ trực tiếp đến gặp khách hàng để ký hợp đồng, bàn giao hồ sơ, nhận hồ sơ và trả kết quả cho khách hàng;

– New Sun Vina có nhiều gói dịch vụ linh hoạt cho khách hàng lựa chọn, chúng tôi cam kết hoàn thành công việc đúng thời hạn với gói dịch vụ mà khách hàng đã lựa chọn;

– New Sun Vina cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, sau khi thành lập công ty, hỗ trợ tối đa các vấn đề khác của khách hàng;

– New Sun Vina làm thủ tục thành lập công ty nhanh cho khách hàng.

– Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ miễn phí trong tương lai, với giá ưu đãi cho các công việc khác.

Một số câu hỏi thường gặp

Ngoài Các bước khi thành lập công ty, dưới đây là một số câu hỏi thường gặp:

Tôi có nên thành lập công ty không? Thành lập công ty để làm gì? Lợi ích của việc thành lập công ty là gì?

New Sun Vina đã xây dựng hàng nghìn doanh nghiệp và chứng kiến ​​khách hàng phát triển mạnh khi kinh doanh với các pháp nhân được xác định rõ ràng. Việc thành lập công ty cung cấp cho bạn một pháp nhân tuân thủ luật thương mại và có thể lập hóa đơn cho các đối tác và khách hàng của bạn. 

Trong quá trình kinh doanh của mình, bạn sẽ phải ký hợp đồng và lập hóa đơn cho những khách hàng lớn hơn. Con dấu công ty thể hiện sự chuyên nghiệp và chất lượng của đối tác khi thành lập doanh nghiệp, đây cũng là một lợi thế khi thành lập công ty.

Tôi nên thành lập công ty nào?

Hai loại hình công ty phổ biến nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Trong trường hợp có từ 3 người trở lên thì bạn nên thành lập công ty cổ phần. Giúp doanh nghiệp có uy tín về hình thức và thương hiệu, thủ tục tương tự như đối với công ty TNHH. 

Dĩ nhiên, điểm khác là bạn có bao nhiêu thành viên sáng lập. New Sun Vina không khuyến nghị thành lập sở hữu riêng vì trong trường hợp phá sản, bạn phải sử dụng tài sản của mình để trả nợ, các LLC và cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về số vốn đã đầu tư.

Thành lập công ty thuế như thế nào? 

Hiện tại, các công ty phải trả các loại thuế sau:

 • Lệ phí môn bài (2 đến 3 triệu đối với doanh nghiệp mới thành lập, nộp hàng năm)
 • VAT: Thường là 10% x (Hóa đơn đầu ra – Hóa đơn đầu vào)
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: 20% lợi nhuận doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập cá nhân (nếu bạn có chủ)

Hiện tại, các công ty mới thành lập được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên, các ngành được nhà nước hỗ trợ như công nghệ thông tin, đầu tư nước ngoài được miễn thuế, phí năm đầu tiên, tùy theo tình hình cụ thể.

Vốn điều lệ của công ty là bao nhiêu, có cần vốn không? 

Không có vốn điều lệ tối thiểu và tối đa cho các công ty mới thành lập.  New Sun Vina đề xuất vốn đăng ký 80-9,9 tỷ, phí ủy quyền hàng năm chỉ cần trả 2 triệu là đã có quỹ nhượng quyền tốt và nâng cao thương hiệu của công ty. 

Luật pháp không yêu cầu bằng chứng về vốn, cũng như không bắt buộc phải cung cấp vốn thông qua tài khoản ngân hàng. Liên hệ với New Sun Vina để được tư vấn chi tiết các vấn đề về vốn điều lệ.

Về cơ bản, khi bạn bắt đầu kinh doanh, bạn thực sự có thể thành lập công ty mà không cần vốn. Vì hoạt động kinh doanh của một doanh nhân là vì lợi nhuận, nên việc bắt đầu kinh doanh với số vốn 0 không phải là bất hợp pháp. 

Tổng kết

Công ty New Sun Vina luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các thủ tục thành lập doanh nghiệp và các thủ tục sau thành lập như dịch vụ thuế, dịch vụ kế toán, tư vấn, đăng ký, đăng ký sở hữu trí tuệ. Mọi khó khăn, vướng mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi Email cho chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ dịch vụ các bước thành lập công ty nhanh nhất năm 2023.