Cho hộ kinh doanh cá thể

Tháng Hai 23, 2023

Với việc chính thức áp dụng Thông tư 40/2021 / TT-BTC tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/01/2022, dịch vụ khai thuế cho chủ doanh nghiệp là dịch vụ được nhiều chủ doanh nghiệp tìm kiếm và sử dụng. Với ưu điểm là giá rẻ, chính xác và hợp pháp, các chủ doanh nghiệp sẽ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể.

Bản khai kế toán thuế cho hộ kinh doanh cá thể là gì?

Tờ khai thuế tư nhân là hoạt động báo cáo thu nhập được tạo ra trong một kỳ để tính thuế phải nộp hàng tháng hoặc hàng quý. Bảng kê sẽ được lập theo Mẫu 01 / CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC.

Hộ kinh doanh cá thể thực hiện kê khai thường xuyên sẽ áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể theo phương thức báo cáo. Ngoài việc kê khai thuế, hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai còn phải lập sổ sách kế toán theo quy định tại Thông tư số 88/2021 / TT-BTC.

Vậy phí dịch vụ khai thuế hộ công thương là bao nhiêu? Mời các bạn cùng NewSun Vina tham khảo bảng giá mà chúng tôi cung cấp.

Thông tư số 88/2021 quy định về kế toán thuế cho hộ kinh doanh

Đối tượng nộp thuế theo cách kê khai

Đối tượng nộp thuế kê khai theo phương pháp hạch toán phù hợp với hộ, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn, hộ, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng được phương pháp kê khai đối với các phương án đánh thuế lớn.

Cách xác định hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn 

– Hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn: Chính là hộ, cá nhân kinh doanh có thu nhập và quy mô lao động đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp siêu nhỏ từ mức cao nhất trở lên, cụ thể như sau:

+ Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân hàng năm hoặc tổng doanh thu từ 10 người trở lên. 

+ Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm trên 10 lao động trở lên có tổng số lỗ của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

Xác định hộ, cá nhân kinh doanh chưa đủ điều kiện hoạt động quy mô lớn 

– Hộ kinh doanh: mặt bằng sản xuất, kinh doanh do cá nhân, thành viên kinh doanh. Theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP, hộ khẩu của cơ sở và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của hộ bằng toàn bộ tài sản của mình.

+ Trường hợp thành viên đăng ký hộ khẩu là hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký là hộ kinh doanh, được một thành viên trong hộ ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

+ Hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, hộ thu nhập thấp kinh doanh thức ăn đường phố, hàng ăn vặt, buôn bán chuyên nghiệp, kinh doanh lưu động, thời vụ, kinh doanh dịch vụ, trừ ngành, nghề đủ điều kiện đầu tư, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo mức thu nhập thấp được áp dụng trên địa bàn.

Do đó: Nếu là hộ kinh doanh lớn thì việc nộp thuế phải xử lý theo phương pháp kế toán đã kê khai.

– Chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế sau: phương pháp kê khai hoặc thuế khoán.

Chế độ kế toán hộ kinh doanh cá thể quy định tại Thông tư 88 và Thông tư 40

Chế độ kế toán thuế cho hộ kinh doanh cá thể được quy định như sau:

Yêu cầu đáp ứng điều kiện của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy mô lớn

“Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy mô lớn” là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có quy mô hoạt động lớn về thu nhập, lao động và đáp ứng yêu cầu về quy mô doanh nghiệp từ các tiêu chuẩn cao nhất trở lên: nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng công nghiệp và các lĩnh vực khác thuộc hộ kinh doanh, hộ công thương cá thể, có bình quân từ 10 lao động trở lên tham gia bảo hiểm xã hội mỗi năm hoặc có tổng thu nhập năm trước trên 3 tỷ đồng. 

Người hoạt động, cá nhân kinh doanh, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề là 10 tỷ đồng. Hoặc nhiều hơn. (Theo Điều 3 (2) Thông tư số 40/2021 / TT-BTC).

Tờ khai thuế cho hộ kinh doanh cá thể theo thông tư số 40/2021

Phương pháp báo cáo áp dụng cho các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh lớn; người điều hành doanh nghiệp, kể cả những người chưa đạt yêu cầu về quy mô nhưng chọn trả thuế theo phương pháp báo cáo. (Theo Điều 5 | Thông tư 40/2021 / TT-BTC).

Chậm nhất là hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ sử dụng phương pháp kê khai thuế, hộ kinh doanh chưa đủ điều kiện mở rộng quy mô vẫn được lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai thuế.

Quy định về cách khai báo chủ doanh nghiệp hộ kinh doanh

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, trừ hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập thì kê khai nộp thuế theo tháng. Khai thuế hàng quý và lựa chọn hồ sơ khai thuế hàng quý theo quy định tại Điều 9 / NĐ-9 Nghị định số 126 / 2020CP. 

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, xác định số thu nhập chịu thuế thiếu thực tế thì cơ quan thuế xác định số thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 50 Bộ luật thu thuế và Luật Hành chính.

Các doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai phải tuân thủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề này nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định là có cơ sở để xác định thu nhập thì không cần phải chấp hành chế độ hạch toán kế toán. 

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức kê khai không phải nộp thuế quyết toán. (Theo Điều 5 Thông tư 40/2021 / TT-BTC)

Quy định về hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khai theo Mẫu 01 / CNKD ban hành kèm theo.
 • Bảng kê các hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kèm theo Danh sách cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với hộ kinh doanh) và cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai) theo mẫu 01-2 / BK-HĐKD đính kèm thông báo này. 01/cnkd ban hành kèm theo thông tư 40/2021/tt btc.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, nếu cơ quan có thẩm quyền xác định có căn cứ xác định thu nhập thì không nộp phụ lục bảng kê mẫu số 01-2 / BK – HĐKD. được ban hành kèm theo thông tư này. (Theo Điều 11 Thông tư 40/2021 / TT-BTC)

Quy định thời gian và địa điểm nộp tờ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quản lý theo phương pháp khai thuế quy định tại Điều 44 Khoản 1 Luật Thuế. tài liệu như sau:

 • Thời hạn nộp thuế theo tháng đối với hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 
 • Thời hạn nộp thuế theo quý đối với hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục thuế nơi có hộ kinh doanh quản lý trực tiếp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể. 
 • Liên quan thuế theo phương pháp kê khai sẽ được công bố trong thời gian tới thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo tờ khai. Tờ khai theo phương pháp kê khai sẽ do bên thu thuế quy định mẫu.
 • Hạn nộp thuế là ngày cuối cùng được quy định của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Đối với trường hợp khai bổ sung thì kỳ nộp thuế là kỳ nộp tờ khai thuế có sai sót, thiếu sót trong kỳ nộp thuế. (Theo Điều 11 Thông tư 40/2001 / TT-BTC).

Các cá nhân kinh doanh cần tìm hiểu rõ thuế cho hộ kinh doanh cá thể

Dịch vụ kế toán trọn gói cho hộ kinh doanh cá thể của NewSun Vina

Với hơn 2009 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kê khai và kế toán thuế cho các công ty tại TP.HCM, NewSun Vina sẽ chính thức cung cấp dịch vụ kê khai thuế doanh nghiệp từ năm 2022. Với một đội ngũ chuyên nghiệp, nhân viên giàu kinh nghiệm, làm việc tận tâm, chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của NewSun Vina.

Tham khảo nhanh bảng giá dịch vụ kế toán thuế cho hộ kinh doanh cá thể trọn gói – Dịch vụ kế toán thuế trọn gói (Khai Thuế) cho hộ kinh doanh cá thể NewSun Vina.

Cam kết hoàn thành trọn gói dịch vụ kế toán theo đúng thỏa thuận và quy định của cơ quan thuế.

Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh giúp các cá thể đỡ vất vả hơn khi tự làm chủ

Thông tin và tài liệu khách hàng cần cung cấp rất đơn giản và bao gồm:

 • Sao kê tài khoản ngân hàng;
 • Hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra;
 • Bảng lương nhân viên (nếu có trả lương).
 • Các tài liệu liên quan khác.

Phí dịch vụ kế toán thuế hộ kinh doanh có thể dao động từ 500.000đ / tháng.

Lưu ý: Biểu phí dưới đây áp dụng cho quý – 3 tháng.

Sứ mệnh Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp tại nhà của NewSun Vina

Tương tự như dịch vụ kế toán trọn gói doanh nghiệp, đối với mô hình kinh doanh cá thể (kinh doanh tại nhà), NewSun Vina cung cấp các dịch vụ và hứa hẹn với khách hàng những lợi ích sau:

 • Tài liệu, hóa đơn, sổ sách … miễn phí.
 • Tư vấn miễn phí cách sử dụng hợp lý hóa đơn đến và hóa đơn xuất.
 • Tư vấn miễn phí các quy định và hệ thống kế toán cho các hộ công nghiệp và thương mại.
 • Cung cấp cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể.
 • Cam kết bảo mật trọn đời thông tin kế toán và thông tin khách hàng;
 • Cam kết tiến độ và hoàn thành các báo cáo, tờ khai đúng hạn.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài liệu, sổ sách do New Sun Vina thực hiện;
 • Cam kết tất cả các sổ sách, chứng từ tài khoản được lập theo các chuẩn mực kế toán hiện hành;
 • Rà soát lại toàn bộ chứng từ, hóa đơn điện tử, sổ sách kế toán do kế toán doanh nghiệp lập, đề xuất ý kiến ​​điều chỉnh nếu có sai sót.

New Sun Vina sở hữu trọn gói dịch vụ kế toán thuế cho hộ kinh doanh cá thể

Các câu hỏi thường gặp về hệ thống kế toán thuế cho hộ kinh doanh cá thể

Chế độ kế toán hộ kinh doanh là gì?

Mô hình kinh doanh tự doanh tuân theo các quy định về kế toán sau:

 • Các loại thuế phải nộp bao gồm: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân…
 • Các phương pháp tính thuế bao gồm: khai một lần, kê khai, từng lần phát sinh;
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau (nếu nộp theo quý) và ngày 20 của tháng tiếp theo (nếu nộp theo tháng).

Ngoài ra, pháp luật còn quy định các loại chứng từ ghi sổ và ghi sổ kế toán đối với tài khoản của doanh nghiệp. 

Thời hạn báo cáo và thời hạn nộp thuế đối với hộ kinh doanh?

Khung thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh như sau:

 • Tiền thuế nộp hàng quý không muộn hơn ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo;
 • Việc xác định của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ phải đóng hàng tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Chủ doanh nghiệp nhỏ có cần phải nộp thuế không?

Hiện nay, các hộ kinh doanh cá nhân phải nộp ít nhất 3 loại thuế là thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Chủ doanh nghiệp nhỏ vẫn phải đóng thuế theo quy định pháp luật

 Trừ trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ không phải thực hiện chế độ kế toán hóa đơn chứng từ. Do đó, tùy thuộc vào thu nhập và quy mô của doanh nghiệp mà các quy định về thuế đối với từng chủ doanh nghiệp cũng sẽ khác nhau, ví dụ lệ phí môn bài sẽ được áp dụng như sau:

 • Doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng: Miễn lệ phí môn bài.
 • HKD thu nhập 100-300 triệu đồng / năm: 300.000 đồng / năm.
 • Thu nhập 30-500 triệu đồng / năm: 500.000 đồng / năm.
 • Doanh thu HKD trên 500 triệu đồng / năm: 1.000.000 đồng / năm.

Tổng kết

Đó là thông tin về dịch vụ kế toán cho hộ kinh doanh cá thể được NewSun Vina cung cấp cho bạn. Vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể nhất bạn nhé!