Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tháng Mười Một 6, 2022

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là cách thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp để phản ánh quy mô và hướng phát triển của công ty. Hiện nay, việc chuyển đổi loại hình đang được rất nhiều công ty sử dụng nhằm tránh việc bắt buộc giải thể.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng chưa thật sự nắm rõ về vấn đề này. Hôm nay, hãy cùng NewSun Vina tìm hiểu về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng như các lưu ý cần thiết trong bài viết sau.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và những vấn đề cần được lưu ý trong việc chuyển đổi - Newsunvina
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và những vấn đề cần được lưu ý trong việc chuyển đổi

1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhằm mục đích gì? Có các hình thức chuyển đổi nào?

1.1. Khái niệm

Thay đổi đăng ký kinh doanh hay Chuyển đổi doanh nghiệp là việc tổ chức lại công ty. Khi tiến hành chuyển đổi doanh nghiệp sẽ chuyển đổi từ hình thức pháp lý này sang hình thức pháp lý khác. thay đổi các yếu tố tạo nên bản chất công ty.

Chẳng hạn như: mối quan hệ giữa các thành viên với công ty, chế độ trách nhiệm, mối quan hệ giữa các thành viên, tổ chức quản lý nội bộ…

Việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ của chủ sở hữu. Ví dụ: hay từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên…

1.2. Đặc điểm chung của chuyển đổi doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp là quá trình mang tính thủ tục pháp lý, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường kể cả trước, trong và sau quá trình chuyển đổi. Chuyển đổi doanh nghiệp có một số đặc điểm sau:

 • Về đối tượng quyết định việc thay đổi loại hình doanh nghiệp: chủ sở hữu công ty hay cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong doanh nghiệp quyết định.
 • Về lý do chuyển đổi: xuất phát từ ý muốn chuyển của chủ sở hữu doanh nghiệp nhằm phát triển công ty theo định hướng mới phù hợp với điều kiện hiện tại của chủ đầu tư, song song đó cũng mang tính bắt buộc để giảm nguy cơ giải thể (ví dụ khi cắt giảm thành viên công ty thấp dưới mức tối thiểu, nếu không có ý định thêm thành viên mà không muốn giải thể thì công ty nên chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Kết quả của việc chuyển đổi: (i) có thể làm thay đổi chủ doanh nghiệp, nếu trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp có thêm thành viên công ty hay cổ đông mới (ii) về thủ tục pháp lý, loại hình doanh nghiệp sẽ có những thay đổi, điều tất yếu là cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi. Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp chỉ thay đổi loại hình doanh nghiệp mà chủ sở hữu không bị thay đổi như là chuyển từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có một cá nhân làm chủ sở hữu.
Đặc điểm của chuyển đổi doanh nghiệp- Newsunvina
Đặc điểm của chuyển đổi doanh nghiệp

2. Các hình thức phổ biến cho chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và nghị định đã đưa ra những hướng dẫn việc chuyển đổi doanh nghiệp được thực hiện dưới các hình thức sau đây:

 • Hình thức chuyển từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi loại hình sang Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 •  Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn.

2.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi qua hình thức công ty cổ phần

Dựa theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo các hình thức dưới đây:

 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm vốn tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức hoặc bất kỳ một cá nhân khác.
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần qua hình thức huy động thêm sự góp vốn từ tổ chức, cá nhân.
 • Chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần bằng việc bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một cá nhân, tổ chức.
 • Là sự kết hợp hình thức được quy định tại các điểm a, b và c thuộc khoản này.
 Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi qua hình thức công ty cổ phần - Newsunvina

2.2. Công ty cổ phần chuyển đổi loại hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Dựa trên Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định công ty cổ phần có thể thay đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo các phương thức sau đây:

Cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hay phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại.

Một tổ chức hoặc một người không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của tất cả các cổ đông của công ty.

Công ty cổ phần khi chỉ còn lại duy nhất một cổ đông. Vượt quá thời hạn yêu cầu về số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

2.3. Công ty cổ phần chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tại Luật doanh nghiệp năm 2020 thì các công ty cổ phần có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH từ hai thành viên trở lên theo các phương thức dưới đây:

 • Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH mà không có sự huy động thêm hoặc là chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức và cá nhân khác.
 • Chuyển đổi loại hình thành công ty TNHH đồng thời có sự huy động thêm tổ chức hoặc cá nhân khác góp vốn.
 • Chuyển đổi thành công ty TNHH đồng thời chung với sự chuyển nhượng cổ phần. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc chuyển nhượng một phần cổ phần cho các tổ chức và cá nhân khác góp vốn.
 • Chuyển đổi thành công ty TNHH kết hợp với các phương thức quy định có tại các điểm a, b và c của khoản này.

Trong trường hợp này việc chuyển đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi về số lượng chủ sở hữu công ty. (từ việc có tối thiểu là 03 cổ đông có thể sẽ tăng lên hoặc giảm đi số lượng chủ sở hữu. Trong trường hợp này không được giảm quá 2 vì theo quy định công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty cần đảm bảo có số lượng thành viên dao động từ 02 đến 50 thành viên).

Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Newsunvina

2.4. Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi sang công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH tại Luật doanh nghiệp 2020 nếu đủ các điều kiện sau đây:

 • Có đủ các điều kiện chuyển đổi theo quy định.
 • Chủ công ty tư nhân bắt buộc là chủ sở hữu của công ty (đối với trường hợp chuyển đổi sang công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu). Hoặc là trong ban thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Chủ công ty tư nhân cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của công ty tư nhân và cam kết trả nợ đầy đủ vào ngày đến hạn.
 • Chủ công ty tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên trong hợp đồng còn tồn đọng về việc công ty TNHH được chuyển đổi sẽ tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
 • Chủ sở hữu công ty tư nhân phải cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản với các nhà góp vốn khác về việc duy trì và sử dụng lực lượng lao động hiện có của công ty tư nhân.

3. Tại sao cần phải thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

Khi công ty của bạn đang trong tình trạng khó khăn về vốn, tồn tại và phát triển là một thách thức thực sự. Có thể thấy được số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể không ngừng tăng cao. Ngoài các giải pháp tạm ngừng và giải thể thì phương pháp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng được ưa chuộng.

Điều này tương ứng với tình hình hoạt động và phát triển của công ty. Phương án này đã giúp nhiều công ty vượt qua khủng hoảng, sắp xếp tổ chức, thu vốn đầu tư và phát triển kinh doanh. Công ty của bạn nên thay đổi loại hình công ty để tránh bị thanh lý hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh do vi phạm luật thành lập công ty.

Cần phải thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - Newsunvina hướng dẫn

3.1. Hồ sơ bắt buộc khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khi tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp thì không nhất thiết thay đổi giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị đủ hồ sơ cho việc chuyển đổi theo quy định. Thực hiện thủ tục đăng ký việc thay đổi tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cần thay đổi loại con dấu công ty và mã số thuế. Hồ sơ của việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ bao gồm:

 • Biên bản cuộc họp liên quan việc chuyển đổi loại hình.
 • Quyết định về việc tiến hành chuyển đổi.
 • Giấy đề nghị thay đổi loại hình kinh doanh của công ty.
 • Danh sách tất cả các thành viên hoặc cổ đông Công ty;
 • Lên dự thảo điều lệ công ty chuyển đổi
 • Và các tài liệu cần thiết khác

3.2. Quy trình bắt buộc thực hiện khi thay đổi loại hình công ty

Trước hết, công ty phải tổ chức cuộc họp, nơi đưa ra quyết định về việc thay đổi hình thức công ty.

 • Lập hồ sơ chuyển đổi hình thức công ty theo quy định của pháp luật 
 • Đại diện công ty tiến hành nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Đại diện của công ty sẽ nhận được đăng ký công ty sau khi chuyển đổi.
 • Làm thủ tục thay con dấu công ty

Lưu ý:

Để chuyển đổi mô hình kinh doanh một cách thuận lợi và hợp pháp, việc giải quyết vấn đề tài sản cố định và công nợ là rất cần thiết. Trước khi hoàn tất quá trình chuyển đổi, các công ty phải đồng ý chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ tồn đọng của công ty. Và cá nhân cần cam kết thanh toán đầy đủ trước khi chuyển đổi. 

Quy trình cần thực hiện khi thay đổi loại hình công ty - Newsunvina

Quy trình cần thực hiện khi thay đổi loại hình công ty:

4. Dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp tại NewSun Vina

NewSun Vina là công ty chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Bạn sẽ được hỗ trợ thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp trọn gói với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, kế toán, thuế,… Chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến những giải pháp tốt nhất. Khách hàng rất hài lòng khi lựa chọn dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp. Tất cả những gì bạn phải làm là liên hệ với chúng tôi và bạn sẽ nhận được:

 • Tư vấn về quy trình thay đổi hình thức kinh doanh, ưu nhược điểm của hình thức kinh doanh tương ứng.
 • Tư vấn đặc biệt về các yêu cầu thay đổi có thể xảy ra đối với khách hàng trong quá trình thay đổi hình thức kinh doanh.
 • Chuẩn bị hồ sơ cho việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Khắc mộc và công bố dấu mộc công ty mới.,
 • Giao hồ sơ chuyển đổi theo thời gian đã thỏa thu
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ nội bộ sau khi chuyển đổi
 • Tư vấn về thủ tục và các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán, luật công ty miễn phí.
 • ​Trả kết quả tới tận công ty cho khách hàng đúng với thời gian ký kết hợp đồng.

5. Những điều cần lưu ý khi tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Không có quy định nào về việc chuyển đổi công ty cổ phần và công ty TNHH TNHH thành công ty tư nhân. Nên không thể thực hiện việc chuyển đổi này..
 • Công ty có dưới hai thành viên không được chuyển đổi thành công ty cổ phần. 
 • Công ty mà muốn chuyển sang loại hình kinh doanh khác. Công ty cần phải chứng minh sẽ đáp ứng đầy đủ điều kiện của loại hình đó theo quy định của pháp luật.
 • Khi chuyển đổi về loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn để nộp hồ sơ khai thuế khi chuyển đổi loại hình kinh doanh chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày sự kiện xảy ra.
 • Trường hợp công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế. Trường hợp này, doanh nghiệp được chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ khai quyết toán khi kết thúc năm.
 Những điều cần lưu ý khi tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - newsunvina

5.1. Về vấn đề sử dụng hóa đơn sau chuyển đổi

Theo quy định tại Mục 9 Thông tư số 39/2014 / TT-BTC, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ hoặc chuyển sang hóa đơn mới sau khi chuyển đổi. Khi chuyển đổi loại hình công ty, tên công ty thay đổi theo loại hình chuyển đổi nhưng không thay đổi mã số thuế cũng như cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Đối với các số hoá đơn đã thông báo phát hành nhưng vẫn chưa được sử dụng hết. Trên hóa đơn có in sẵn tên công ty trên tờ hoá đơn. Trong trường hợp này, nếu doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đó thì cần thì phải thực hiện:

 • Đóng dấu tên và địa chỉ mới bên cạnh tiêu chí tên và địa chỉ in sẵn để tiếp tục sử dụng hóa đơn.
 • Gửi thông báo đính chính thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn trực tiếp đến cơ quan thuế có thẩm quyền (mẫu số 3.13 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014 / TT-BTC).

Trong trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng tiếp tục số hóa đơn đã phát hành. Và hóa đơn chưa được sử sử dụng hết thì thực hiện như sau:

 • Gửi thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn đã in sau đó thực hiện thủ tục hủy hóa đơn. Sau khi hủy cần thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế.
 • Hoàn thành các thủ tục thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế.

5.2. Thay đổi thông tin chi tiết về tài sản đã đăng ký thuộc sở hữu của doanh nghiệp

Nếu thay đổi loại hình kinh doanh dẫn đến thay đổi tên công ty. Thì tài sản đăng ký của công ty cũng phải được thay đổi và cập nhật để phản ánh tên doanh nghiệp mới. Do đó, các công ty phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe: Hoàn tất thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe khi thông tin chủ xe (tên chủ xe) thay đổi.
 • Quyền sử dụng đất và giấy chủ quyền đối với nhà ở và các bất động sản khác: đăng ký biến động đất đai, nhà ở và các bất động sản khác gắn liền với đất.

5.3. Thông báo về việc chuyển đổi với cơ quan có liên quan

Tên công ty thay đổi khi công ty thay đổi hình thức doanh nghiệp. Khi bạn thay đổi tên công ty sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty.

Để các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể cập nhật thông tin thay đổi của công ty. Công ty phải thông báo cho các cơ quan chức năng về việc thay đổi tên công ty, thay đổi loại hình công ty. Các cơ quan liên quan bao gồm: cơ quan thuế, ngân hàng, công ty bảo hiểm, đối tác kinh doanh và cơ quan giám sát chuyên ngành.

5.4. Vấn đề thay đổi con dấu công ty

Vì nội dung của con dấu công ty bao gồm tên công ty và mã số công ty. Nếu loại hình doanh nghiệp thay đổi thì con dấu công ty cũng phải thay đổi. Các công ty hiện không cần thực hiện bất kỳ bước nào để báo cáo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

5.5. Khi tiến hành thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp cần chú ý

 • Nếu thẻ căn cước của cổ đông hoặc thành viên hết hạn sử dụng. Thì phải tiến hành thay đổi và cập nhật mới có thể hoàn thành việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh.
 • Địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính phải thay đổi lại trong hồ sơ đăng ký lại công ty.
Các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp cần chú ý

6. Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại NewSun Vina

Khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của NewSun Vina. Dưới đây là những lợi ích mà NewSun Vina mang đến:

 • Hỗ trợ tư vấn dịch vụ kế toán doanh nghiệp miễn phí, chính xác và nhanh chóng.
 • NewSun Vina có đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kê khai thuế, hải quan, an sinh xã hội,… Điều này tạo cho khách hàng sự an tâm khi quyết định sử dụng dịch vụ.
 • Hiệu quả bằng cách tạo ra sự đánh giá cao về chất lượng và uy tín đối với khách hàng. Giúp mở rộng bền vững địa bàn hoạt động.
 • Bảo mật 100% dữ liệu khách hàng ngay cả khi đã kết thúc hợp đồng.
 • Xác định rõ ràng các biểu mẫu, tài liệu liên quan khi thực hiện các thủ tục. Điều này giúp công ty tiết kiệm chi phí và thời gian khi sử dụng dịch vụ của NewSun Vina.
 • Sẵn sàng trợ giúp các công ty có vấn đề về kế toán trong quá trình thành lập và hoạt động.
 • NewSun Vina cam kết cung cấp cho doanh nghiệp của bạn những dịch vụ tốt nhất với mức giá hợp lý. Đảm bảo rằng không có chi phí bổ sung khi sử dụng dịch vụ.

Trên đây là một số thông tin mà NEWSUN VINA gửi đến bạn đọc đang tìm hiểu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ hết sức có thể quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp. Và cũng luôn mong cung cấp những dịch vụ tốt nhất với mức giá rẻ nhất.

BẢNG BÁO GIÁ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Nếu bạn cần tư vấn các vấn đề liên quan đến thành lập công ty, đổi giấy phép kinh doanh, đổi giấy phép đầu tư, thành lập kinh tế hộ kinh doanh cá thể, đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0976.345.140 hoặc truy cập vào websize: https://ketoanthueonline.vn/ để cập nhật thông tin nhanh chóng nhất.