Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tháng Hai 23, 2023

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau mà mỗi doanh nghiệp sẽ có ít nhất 1 lần thay đổi đại diện. Đây là một trong những thủ tục cơ bản nhất mà doanh nghiệp cần phải biết. Hãy cùng NewSun Vina tìm hiểu ngay về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật qua bài viết này nhé!

Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm những gì?

Để có thể thay đổi được người đại diện thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:

 • Bản sao về những giấy tờ, thông tin cần thiết của người đại diện mới: căn cước công dân, hộ chiếu, chứng minh nhân dân,…
 • Giấy ủy quyền cho công ty NewSun Vina để thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.  
 • Bản thông báo về vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Tùy thuộc vào loại hình công ty khác nhau mà hồ sơ cũng được bổ sung những giấy tờ khác. 

2. Những lưu ý khi thay đổi người đại diện

Để tiến hành thay đổi người đại diện một cách thuận lợi và nhanh chóng thì cần thỏa mãn điều kiện sau:

Điều kiện cần để làm người đại diện theo Pháp Luật

 • Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, độ tuổi từ 18 trở lên.
 • Người đại diện có thể không cần góp vốn tại công ty đó. 
 • Người đại diện không bị treo mã số thuế trên dữ liệu của cục quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cần đảm bảo có ít nhất 1 người đại diện theo Pháp luật cư trú tại Việt Nam.
Điều kiện cần để làm người đại diện theo Pháp Luật
Điều kiện cần để làm người đại diện theo Pháp Luật

Điều kiện về số lượng

 • Công ty cổ phần và công ty TNHH có thể có 1 hoặc nhiều đại diện Pháp luật. (Căn cứ theo quy định của bộ Luật Doanh Nghiệp 2020).
 • Điều lệ công ty cần quy định rõ về số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ của người đại diện. 

Lưu ý trong quá trình thay đổi người đại diện

 • Doanh nghiệp cần cập nhật những thông tin của người đại diện mới: họ tên, căn cước công dân, số điện thoại,… Những thông tin này cần được cập nhật sớm trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp chưa phân mã ngành theo hệ thống kinh tế quốc dân thì cần bổ sung ngay để thay đổi người đại diện. 
 • Người ký để thông báo thay đổi địa diện theo pháp luật phải là các cá nhân sau: Tùy vào loại hình công ty khác nhau mà đó có thể là Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên hay Chủ tịch công ty. Còn nếu gặp trường hợp Chủ tịch hội đồng thành viên hay quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo sẽ là đại diện mới được bầu. 
Lưu ý trong quá trình thay đổi người đại diện

Xem thêm liên quan chủ đề chính: Thay đổi đăng ký kinh doanh

3. Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện của doanh nghiệp tư nhân

Tùy theo mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau mà thủ tục thay đổi người đại diện cũng khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu thủ tục thay đổi người đại diện của doanh nghiệp tư nhân nhé!

3.1 Hồ sơ cần chuẩn bị

Đối với doanh nghiệp tư nhân thì cần phải chuẩn bị những hồ sơ:

 • 1 bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là người đại diện. Trong trường hợp mua, tặng thì phải có chữ ký người bán và người mua hoặc người tặng và người được tặng. Còn đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mất thì phải có chữ ký của người thừa kế. 
 • 1 bản sao bao gồm các giấy tờ pháp lý của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân.
 • 1 Hợp đồng mua bán lại doanh nghiệp. Kèm theo đó là các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán doanh nghiệp. Hoặc hợp đồng tặng lại doanh nghiệp tư nhân. Còn tròn trường hợp thừa kế thì cần 1 bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. 
Doanh nghiệp tư nhân thì cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ - Newsunvina

3.2 Địa điểm nộp hồ sơ

Đối với doanh nghiệp tư nhân thì người mua, người được tặng cho, người thừa kế cần nộp hồ sơ tại phòng Đăng Ký Kinh Doanh. Cần phải nộp tại phòng ban doanh nghiệp tư nhân đang đặt trụ sở chính. 

3.3 Quy trình thay đổi người đại diện

Sau khi Phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ thì sẽ tiến hành kiểm tra. Lúc mày, doanh nghiệp sẽ được trao giấy biên nhận. Nếu hồ sơ thay đổi được thông qua thì doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. (Căn cứ theo quy định của pháp luật điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

4. Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện của công ty hợp danh

Dưới đây là những bước hướng dẫn chi tiết nhất khi thay đổi đại diện của công ty hợp danh:

4.1 Hồ sơ cần chuẩn bị

Bộ hồ sơ mà công ty hợp danh cần chuẩn bị bao gồm:

 • 1 bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thay đổi người đại diện. Bản này phải do người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp ký kết.
 • 1 bản danh sách các thành viên công ty hợp danh. Nội dung không cần bao gồm kê khai về thành viên vốn góp. (Căn cước theo điều 25 Luật Doanh Nghiệp 2020).
 • 1 bản sao bao gồm các giấy tờ pháp lý cá nhân của thành viên hợp danh mới.
Công ty hợp danh cần chuẩn bị hồ sơ - Newsunvina
Công ty hợp danh cần chuẩn bị hồ sơ

4.2 Địa điểm nộp hồ sơ

Công ty hợp danh sẽ nộp hồ sơ lên Phòng Đăng Ký Doanh Nghiệp nơi mà công ty đặt trụ sở chính. (Căn cứ theo điều 185 và điều 186 của Luật Doanh Nghiệp 2020).

4.3 Quy trình thay đổi người đại diện

Phòng Đăng Ký Doanh nghiệp sẽ trao cho giấy biên nhận có ghi rõ thời gian lấy kết quả. Sau đó, phòng đăng ký sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp mới. (Dựa theo điều 49 Nghị Định 01/2021/NĐ-CP do pháp luật quy định).

Quy trình thay đổi người đại diện - Newsunvina

5. Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện của công ty cổ phần, công ty TNHH không quá khó. Hãy xem các bước hướng dẫn sau đây nhé!

5.1 Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cần chuẩn bị:

 • 1 bản sao về những giấy tờ pháp lý của người đại diện mới: căn cước công dân, hộ chiếu, chứng minh nhân dân,…
 • 1 bản thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần. 
 • 1 bản nghị quyết của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên. 
 • 1 bản nghị quyết của Hội Đồng Thành Viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Kèm theo 1 biên bản họp ghi đầy đủ nội dung về việc thay đổi người đại diện theo Pháp Luật.
 • 1 bản Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với công ty Cổ Phần. Kèm theo 1 bản sao biên bản họp ghi rõ nội dung thay đổi người đại diện làm thay đổi điều lệ công ty. 
 • 1 bản nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị đối với công ty cổ phần. Bản nghị quyết này dùng khi thay đổi người đại diện theo Pháp luật nhưng không thay đổi điều lệ công ty. Kèm theo 1 biên bản ghi rõ nội dung thay đổi là họ và tên, chữ ký của người đại diện theo Pháp luật. (Căn cứ theo quy định của pháp luật, điều 24 Luật Doanh Nghiệp 2020).
 Thay đổi người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn - công ty cổ phần
 Thay đổi người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

5.2 Địa điểm nộp hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ thay đổi người đại diện của công ty TNHH, công ty cổ phần là Phòng đăng ký kinh Doanh. Đây phải là địa điểm mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

5.3 Quy trình thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ lên Phòng Đăng Ký Doanh Nghiệp và nhận giấy biên nhận. Phòng Đăng Ký sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ. Nếu hồ sơ được thông qua thì doanh nghiệp được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh nghiệp mới. 

6. Những lưu ý sau khi thay đổi người đại diện

Dưới đây là những lưu ý rất quan trọng mà doanh nghiệp không nên bỏ qua:

 • Sau khi thay đổi người đại diện theo Pháp luật thì cần phải thay đổi thông tin chủ tài khoản ngân hàng. 
 • Thông báo việc thay đổi người đại diện mới cho các đối tác, cơ quan bảo hiểm và các cơ quan khác. 
 • Những doanh nghiệp có giấy phép con liên quan đến người đại diện thì cần điều chỉnh cho phù hợp với thông tin người đại diện mới. Những giấy phép đó có thể là: giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, kinh doanh lữ hành, dịch vụ vận tải,…
 • Trường hợp đại diện pháp luật cũ là trưởng chi nhánh hay văn phòng kinh doanh thì cần làm thủ tục thay đổi nếu có nhu cầu. 
Những lưu ý sau khi thay đổi người đại diện - Newsunvina

7. Bảng giá thủ tục thay đổi người đại diện của NewSun Vina

NewSun Vina là đơn vị hoạt động lâu năm, chuyên các dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp. Dưới đây là bảng giá mới nhất của NewSun Vina:

Bảng giá thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của NewSun Vina

STTDịch vụGiá (VNĐ)
1Lệ phí nộp nhà nước:Lệ phí nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo Pháp Luật.Lệ Phí Nhận Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh mới sửa đổi.Lệ phí công bố tại Cổng Thông Tin Điện Tử Doanh Nghiệp Quốc Gia.500.000
2Phí dịch vụ tại NewSun Vina:Trọn gói phí dịch vụ thay đổi đại diện theo pháp luật.Tặng kèm gói tư vấn miễn phí.500.000
Tổng chi phí1.000.000

Lưu ý:

 • Bảng giá trên là bảng giá công khai chuẩn phí dịch vụ tại NewSun Vina.
 • New Sun Vina cam kết không thu bất kỳ khoản phí không rõ nguồn gốc nào.
 • Giao hồ sơ đúng như thời hạn đã ký với doanh nghiệp.
 • Phí dịch vụ thay đổi người đại diện của NewSun Vina tốt nhất trên thị trường hiện nay.

8. Vì sao nên sử dụng dịch vụ tại NewSun Vina?

Khi làm thủ tục thay đổi người đại diện thì ngoài việc thay đổi các thông tin nội bộ thì cần phải kê khai thuế thu nhập cá nhân. Để tránh sai sót, rắc rối thì các doanh nghiệp nên chọn sử dụng dịch vụ tại NewSun Vina. Đây là một giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn. Khi đến với NewSun Vina, bạn sẽ được hưởng trọn những dịch vụ tốt nhất:

 • Tư vấn miễn phí về các vấn đề pháp lý, vấn đề về kế toán thuế.
 • Chủ động soạn thảo đầy đủ hồ sơ thay đổi người đại diện theo Pháp luật cho doanh nghiệp.
 • Có dịch vụ giao nhận hồ sơ tại nhà đối với các doanh nghiệp tại Hà Nội.
 • Tiết kiệm được tối đa thời gian di chuyển cho khách hàng.
 • Cam kết xử lý hồ sơ nhanh chóng, giao đúng thời hạn như đã báo.
 • Dịch vụ thay đổi người đại diện có mức giá cạnh tranh trên thị trường.
 • Được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.
Sử dụng dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại NewSun Vina
Sử dụng dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại NewSun Vina

NewSun Vina được rất nhiều khách hàng đánh giá và phản hồi tích cực. Còn chần chừ gì nữa mà không mau liên hệ ngay với NewSun Vina. Thông tin liên lạc của công ty NewSun Vina:

 • Tên công ty: Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NewSun Vina.
 • Địa chỉ trụ sở: Số 2 – Ngõ 280/11 đường Tựu Liệt – Xã Tam Hiệp – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội.
 • Số điện thoại: 0976.345.140
 • Email: tuvanthue.taac@gmail.com

9. Những câu hỏi thường gặp về Thủ tục thay đổi người đại diện bởi luật hiện nay

9.1 Người đại diện có bắt buộc là người Việt Nam không?

Theo quy định thì người đại diện không nhất thiết phải là người Việt Nam. Tuy nhiên, nếu người đại diện là người nước ngoài thì bắt buộc phải cư trú tại Việt Nam. (Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp 2014).

9.2 Người đại diện doanh nghiệp có bắt buộc phải góp vốn không?

Công ty có thể thuê người bất kỳ làm đại diện theo Pháp luật. Vậy nên người đại diện không bắt buộc phải là người có vốn góp trong doanh nghiệp.

9.3 Pháp luật có quy định số lượng người đại diện không?

Pháp luật Việt Nam không quy định về số lượng người đại diện theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp. Vậy nên, một công ty có thểcó nhiều hơn một người đại diện theo Pháp Luật. Tuy nhiên cần đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. (Căn cứ theo quy định của Pháp Luật trong Luật Doanh Nghiệp 2020).

9.4 Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi người đại diện là bao lâu?

Thông thường, thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật là 4 ngày:

– 1 ngày để tư vấn cho doanh nghiệp, nhận thông tin, soạn hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ thay đổi đại diện.
– 3 ngày để nộp và chờ thông báo của Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh mới cho doanh nghiệp.

9.5 Tại cơ quan thuế có làm hồ sơ thay đổi người đại diện được không?

Doanh nghiệp không cần làm hồ sơ thay đổi người đại diện tại cơ quan thuế. Vì khi hồ sơ thay đổi đại diện mới được thông qua tại Phòng Đăng Ký Kinh Doanh thì sẽ chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế.

9.6 Nếu thay đổi người đại diện mà không thông báo thì bị phạt bao nhiêu?

Nếu như doanh nghiệp thay đổi người đại diện mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền thì sẽ bị phạt tiền. Tuỳ theo thời hạn thông báo mà doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

10. Lời kết chủ đề hôm nay

Bài viết trên nói về Những bước để làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Hiện nay, đa số các doanh nghiệp đều sử dụng dịch vụ này để tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ ngay với NewSun Vina nếu bạn đang cần hỗ trợ các vấn đề về Luật Pháp và Kế Toán nhé! Cảm ơn bạn đã đón đọc!