Dịch vụ báo cáo tài chính

Tháng Hai 23, 2023

Báo cáo tài chính là loại báo cáo rất quan trọng và cần phải có của mỗi doanh nghiệp. NewSun Vina là công ty chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính uy tín nhất hiện nay. Hãy cùng NewSun Vina tìm hiểu về báo cáo tài chính và bảng giá dịch vụ tại đây nhé!

NewSun Vina – Dịch vụ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp uy tín

1. Báo cáo tài chính là gì? Các loại báo cáo tài chính phổ biến hiện nay

1.1 Thông tin về Báo cáo tài chính (BCTC)

Báo cáo tài chính là những thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và cách sử dụng luồng tiền của doanh nghiệp. Nó được kế toán viên của bộ phận kế toán trình bày theo mẫu biểu mà pháp luật quy định. Nói cách khác, theo khoản 1, điều 3, Luật Kế Toán 88/2015/QH13 thì nó còn là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp trực thuộc ngành, thành phần kinh tế đều phải báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính tốt còn giúp thu hút được nguồn vốn đầu tư. Doanh nghiệp sẽ lập và trình bày bản báo cáo tài chính (BCTC) năm. Còn những công ty có đơn vị trực thuộc, ngoài báo cáo tài chính năm thì sẽ báo cáo vào cuối kỳ kế toán năm. Ngoài ra, những doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán và trực thuộc nhà nước còn phải lập BCTC giữa niên độ. Báo cáo tài chính giúp cho doanh nghiệp đưa ra định hướng phát triển đúng đắn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của doanh nghiệp.

Thông tin về Báo cáo tài chính: Thay đổi đăng ký kinh doanh

1.2 Những loại báo cáo cáo tài chính phổ biến hiện nay

Tuỳ vào mục đích sử dụng mà báo cáo tài chính sẽ chia thành 4 loại phổ biến như sau:

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Đây là một loại báo cáo thể hiện doanh thu, thu nhập khác, chi phí và lợi nhuận của tổ chức, doanh nghiệp. Nó thể hiện hoạt động trong từng giai đoạn cụ thể như tháng, quý, năm. Báo cáo này mang tính độc lập, doanh nghiệp dễ dàng nhìn thấy kết quả kinh doanh. Cách tính lợi nhuận khá đơn giản, chỉ cần lấy doanh thu trừ chi phí. Nếu kết quả là số dương thì doanh nghiệp kinh doanh có lãi, nếu là số âm thì kinh doanh bị lỗ.
 • Báo cáo tài chính dùng để lưu chuyển tiền tệ: Đây là báo cáo lưu chuyển tiền thể hiện cho hoạt động tạo ra và sử dụng dòng tiền trong 1 kỳ nhất định của doanh nghiệp. Nó còn thể hiện các hoạt động vào – ra của dòng tiền với ba loại hoạt động: Dòng tiền từ hoạt động tài chính, dòng tiền từ đầu tư, dòng tiền từ kinh doanh.
 • Báo cáo dùng để thay đổi vốn chủ sở hữu: Báo cáo này sẽ dùng để thể hiện những sự thay đổi của vốn chủ sở hữu trong kỳ nhất định. Vốn chủ sở hữu trong công ty có thể tăng hoặc giảm. Vốn tăng có thể do chủ sở hữu đầu tư thêm hoặc lãi thuần tăng trong kỳ đó. Vốn giảm có thể do chủ sở hữu rút vốn hoặc lỗ thuần trong kỳ đó.
 • Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp: Bảng này sẽ bao gồm nguồn vốn và tài sản. Nó thể hiện cụ thể về thông tin tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả trong từng thời điểm. Phần tài sản thì sẽ phản ánh toàn bộ những giá trị mà doanh nghiệp hiện đang có. Nó thể hiện dưới tất cả các hình thái và ở mọi giai đoạn của quá trình kinh doanh đến cuối kỳ hạch toán. Phần nguồn vốn sẽ phản ánh những nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp.

Những loại báo cáo cáo tài chính phổ biến hiện nay

2. Dịch vụ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp là gì? 

Trong thời đại mà nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ thì doanh nghiệp lập ra ngày càng nhiều. Khi mới thành lập thì các doanh nghiệp còn khá yếu, nguồn vốn không nhiều. Vậy nên họ chỉ tập trung chủ yếu vào sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ. Và để tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp thì dịch vụ báo cáo tài chính ra đời. Báo cáo tài chính là bộ hồ sơ mà doanh nghiệp buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần đảm bảo nộp báo cáo tài chính đúng hạn cho chi cục Thuế. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào đó để kiểm tra về tình hình tài chính và số tiền thuế mà doanh nghiệp phải đóng. 

Các doanh nghiệp thường thuê dịch vụ báo cáo tài chính vì nó giúp tối đa hoá lợi nhuận và tiết kiệm chi phí. Thay vì phải thuê nhân viên kế toán và trả lương mỗi tháng thì họ dùng cách này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Nguồn vốn đó sẽ được tập trung cho việc nghiên cứu, chuyên môn hoá sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có bản BCTC chuẩn xác nhất mà không phải chỉnh sửa nhiều lần.

3. Doanh nghiệp cần cung cấp hồ sơ gì? 

Để thực hiện Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải cung cấp những loại hồ sơ như sau:

 • Bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó bao gồm: Bản báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán, tài khoản.
 • Bộ tờ khai để quyết toán thuế: Bộ này bao gồm thuế thu nhập cá nhân và tờ khai quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp.
 • Phụ lục kèm theo bao gồm: Thuyết minh về báo cáo tài chính và tình hình của công ty liên quan đến các nghĩa vụ của nhà nước.
 • Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp vào năm ngoái. 

Để thực hiện Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải cung cấp đủ hồ sơ

4. Công việc của NewSun Vina khi nhận làm báo cáo tài chính

Khi NewSun Vina nhận được hồ sơ của doanh nghiệp thì sẽ có trách nhiệm thực hiện BCTC. Nhiệm vụ của NewSun Vina là:

 • Thu thập lại những thông báo về chế độ, hình thức kế toán, phương pháp khấu hao tài sản cố định.
 • Thu thập lại những chứng từ, sổ sách và các hóa đơn của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động.
 • Khảo sát tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
 • Rà soát lại chứng từ, sổ sách kế toán và phân loại chúng.
 • Loại bỏ lại những chứng từ không phù hợp và điều chỉnh chứng từ.
 • Lập các bảng phí trả trước, phí chờ để kết chuyển, phân bổ dụng cụ, công cụ.
 • Rà soát và kiểm tra lại các bảng chi phí lương, bảo hiểm y tế, hiểm xã hội,… của toàn bộ nhân viên.
 • Thống kê, tính toán và lập các bảng khấu hao tài sản cố định cho doanh nghiệp.
 • Hạch toán kế toán bằng phần mềm chuyên nghiệp và hiện đại nhất.
 • Bàn luận lại với doanh nghiệp về các nghiệp vụ và nội dung cần thiết.
 • Tổng hợp, kết chuyển thông tin nhằm lập ra sổ sách kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính cuối năm.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các nội dung có liên quan trong quá trình lập ra bản Báo Cáo Tài Chính.
 • In báo cáo tài chính đã thực hiện kèm theo sổ sách kế toán liên quan theo quy định.

5. Mức tiền nộp phạt chậm báo cáo tài chính là bao nhiêu?

Đây là điều mà tất cả các doanh nghiệp phải lưu ý. Căn cứ theo Nghị Định 41/2018/Nghị Định – Chính Phủ ban hành thì mức xử phạt như sau:

Doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 nếu có hành vi sau:

 • Chậm nộp hoặc chậm công khai Báo Cáo Tài Chính dưới 3 tháng theo thời hạn đã quy định.
 • Báo cáo tài chính không đủ nội dung như theo quy định của pháp luật.
 • Hạch toán không đúng theo quy định của tài khoản kế toán.

Doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 10.000.000 – 20.000.000 nếu có hành vi sau:

 • Chậm nộp hoặc chậm công khai Báo Cáo Tài Chính trên 3 tháng theo thời hạn đã quy định.
 • Báo cáo tài chính không đủ nội dung như theo quy định của pháp luật.
 • Khi nộp hoặc công khai báo cáo tài chính nhưng không đính kèm báo cáo kiểm toán.

Doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 20.000.000 – 30.000.000 nếu có hành vi sau:

 • Số liệu dùng để công khai báo cáo tài chính không đúng so với chứng từ, số liệu kế toán.
 • Các trường hợp cần phải ép buộc hoặc thỏa thuận để có thông tin. Cung cấp số liệu báo cáo tài chính sai sự thật. Cung cấp, công bố báo cáo có số liệu không đồng nhất.

Mức tiền nộp phạt chậm báo cáo tài chính

6. Bảng giá phí dịch vụ nhận làm báo cáo tài chính

NewSun Vina chuyên nhận làm dịch vụ báo cáo tài chính uy tín nhất trên thị trường. NewSun Vina cam kết không phát sinh chi phí không rõ nguồn gốc. Cùng tham khảo ngay bảng giá sau nhé!

Bảng giá dịch vụ Báo Cáo Tài Chính của NewSun Vina
Số lượng hoá đơn mỗi thángGiá theo lĩnh vực (VNĐ)
Thương mại Sản xuấtXây dựng – Nhà hàng – Ăn uống
01.000.0001.400.0002.600.000
1 – 101.200.0002.000.0003.000.000
11 – 202.000.0003.000.0004.000.000
21 – 302.500.0003.400.0004.500.000
31 – 503.000.0004.000.0005.000.000
51 hoá đơn trở lênThương lượngThương lượngThương lượng

7. NewSun Vina – Chuyên nhận làm dịch vụ báo cáo tài chính

Đến với NewSun Vina bạn sẽ nhận được những dịch vụ tốt nhất hiện nay. Với độ uy tín cao và thâm niên trong nghề, NewSun Vina luôn khiến cho mọi khách hàng hài lòng. Lợi ích khi dùng dịch vụ báo cáo tài chính tại đây là:

 • NewSun Vina có mức giá dịch vụ cạnh tranh so với các đối thủ. Nhờ đó mà doanh nghiệp tiết kiệm được khoản chi phí lớn so với việc thuê nhân viên kế toán.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên kế toán chuyên nghiệp, tận tâm, luôn tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể đặt niềm tin 100% vào NewSun Vina về dịch vụ báo cáo tài chính nơi đây.
 • Tư vấn miễn phí, hỗ trợ và hướng dẫn công ty để giải quyết những phát sinh hay vướng mắc trong báo cáo tài chính, quá trình hoạt động.
 • Cam kết bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối trên báo cáo tài chính doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm bảo vệ các số liệu và giải trình báo cáo tài chính trong đại hội cổ đông.
 • Doanh nghiệp có thể sử dụng thêm dịch vụ quyết toán thuế để NewSun Vina giúp giải trình các số liệu với cơ quan thuế.
 • Cung cấp cho khách hàng các báo cáo thuế, số liệu thống kê lãi, lỗ nhanh chóng và kịp thời. Cung cấp báo cáo tài chính theo đúng thời hạn đã cam kết với doanh nghiệp.
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển của doanh nghiệp.

Hãy liên hệ ngay với NewSun Vina để có báo cáo tài chính tốt nhất hiện nay. Thông tin của NewSun Vina:

 • Tên công ty: Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NewSun Vina.
 • Địa chỉ trụ sở: Số 2 – Ngõ 280/11 đường Tựu Liệt – Xã Tam Hiệp – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội.
 • Số điện thoại: 0976.345.140
 • Email: tuvanthue.taac@gmail.com

NewSun Vina – Chuyên nhận làm dịch vụ báo cáo tài chính

8. Những câu hỏi thường gặp

8.1 Thời hạn nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp là bao lâu?

Thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Doanh nghiệp cần phải lưu ý thời hạn này để tránh bị xử phạt theo quy định của nhà nước.

8.2 Vì sao cần phải thuê dịch vụ báo cáo tài chính?

Thông thường, các doanh nghiệp thuê dịch vụ báo cáo tài chính trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp mới thành lập, còn non trẻ.
 • Doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc vừa, không có nhiều vốn và kinh nghiệm.
 • Doanh nghiệp gặp biến động trong bộ phận nhân sự kế toán.
 • Nhân viên kế toán của doanh nghiệp chưa đủ chuyên môn để lập báo cáo tài chính.
 • Các trường hợp khác.

Hiểu được điều đó, NewSun Vina đã cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính chuẩn nhất hiện nay. Điều này giúp cho các doanh nghiệp:

 • Tiết kiệm chi phí thay vì thuê kế toán viên.
 • Được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
 • Nhận được sự tư vấn chi tiết và hỗ trợ cung cấp thông tin nhanh nhất.
 • Yên tâm vì đơn vị sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm về số liệu. Số liệu kế toán được thống kê và tính toán cụ thể, rõ ràng và chính xác nhất.
 • Nộp báo cáo theo đúng thời hạn mà pháp luật Việt Nam quy định
 • An tâm về số liệu kế toán được thống kê và tính toán do NewSun Vina thực hiện.

NewSun Vina chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính

8.3 Cơ quan nào có thẩm quyền nhận báo cáo tài chính? 

Đối với báo cáo tài chính thì doanh nghiệp cần phải nộp cho các cơ quan nhà nước như sau:

Cơ quan thống kê số liệu, cơ quan thuế, tổng công ty (nếu có), cơ quan đăng ký kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì cần phải nộp thêm cho cơ quan tài chính. Đối với doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc tham gia thì nộp thêm cho Uỷ Ban Chứng Khoán.

8.4 Nộp báo cáo tài chính bổ sung có được không?

Nếu doanh nghiệp làm sai báo cáo tài chính thì vẫn được phép bổ sung lại số liệu và nộp lại báo cáo mới. Chỉ được bổ sung trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra doanh nghiệp.

9. Lời kết

Hiện nay, các đơn vị nhận dịch vụ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp có rất nhiều. Nhưng để kiếm được đơn vị uy tín và có tâm thì rất khó. Vậy hãy đến với NewSun Vina, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất. Liên hệ ngay với hotline NewSun Vina: 0976.345.140 để nhận tư vấn nhé!