Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tháng Mười Một 14, 2022

Cùng tìm hiểu những thông tin về thay đổi đăng ký kinh doanh. Những danh mục nào doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi và hồ sơ cần những gì? cùng NEWSUN VINA tìm hiểu thật chi tiết về dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh qua bài viết sau. 

Thay đổi đăng ký kinh doanh - Newsunvina
 1. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là gì?

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp là thủ tục hành chính mà công ty cần phải thực hiện. Khi công ty có sự thay đổi về thông tin so với hồ sơ công ty đã đăng ký trước đó.

Suốt quá trình hoạt động, nếu như mà doanh nghiệp có nhu cầu về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Ở các nội dung đã được ghi nhận như: tên công ty, địa chỉ chính, ngành nghề, vốn điều lệ,… thì chủ doanh nghiệp cần phải thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký hoặc thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi các nội dung nêu trên.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là gì - Newsunvina

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

 1. Các trường hợp mà doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Thay đổi về của tên công ty/ doanh nghiệp (bao gồm: thay đổi tên công ty bằng tiếng Việt, thay đổi tên theo tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt).
 • Thay đổi loại hình kinh doanh của doanh nghiệp (bao gồm: Thay đổi từ công ty TNHH MTV sang TNHH hai thành viên trở lên; công ty TNHH sang công ty cổ phần, công ty cổ phần đổi thành công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty).
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • Thay đổi các thông tin liên hệ như: số fax, số điện thoại; địa chỉ email và website công ty.
 • Thay đổi về ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.
 • Thay đổi về vốn điều lệ của công ty (bao gồm các thay đổi như tăng, giảm vốn điều lệ công ty).
 • Thay đổi cơ cấu trong nguồn vốn của các thành viên công ty.
 • Thay đổi thông tin của các cổ đông là người nước ngoài như: thay đổi tỷ lệ góp vốn, thông tin về hộ khẩu và hộ chiếu của cổ đông là người nước ngoài.
 • Có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Thay đổi các thông tin của người đại diện theo pháp luật (bao gồm: thay đổi về chức danh; có sự thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi chỗ ở, hộ khẩu hiện tại).
 • Thay đổi thông tin về chủ sở hữu công ty TNHH MTV bao gồm: thay đổi về chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi về thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).
 • Thay đổi thông tin về đăng ký thuế: Kế toán phụ trách; thông tin và địa chỉ nơi nhận thông báo thuế.
 1. Các doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp
 • Công ty vốn 100% Việt Nam có sự thay đổi so với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trước đó (trừ công ty cổ phần thay đổi về chuyển nhượng vốn).
 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có sự thay đổi trong các nội dung cảu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tương tự như thủ tục của công ty vốn Việt Nam.
 • Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một thuật ngữ cũ và nay được gọi là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận này khác với Giấy phép kinh doanh được cấp cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa bán lẻ.
 1. Các trường hợp mà doanh nghiệp không phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp không cần phải làm Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trong một số trường hợp như sau:

 • Thay đổi về thông tin của cổ đông trong công ty cổ phần;
 • Thay đổi về cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp là khi thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thực hiện thanh toán. Hoặc chỉ mới thanh toán một phần trên số cổ phần đã đăng ký mua).
Các trường hợp mà doanh nghiệp không phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh - newsunvina
 1. Hồ sơ cần chuẩn bị trong thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh

Trước khi doanh nghiệp tiến hành thực hiện các bước trong thủ tục về thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước. Tùy thuộc vào nội dung cần thay đổi mà hồ sơ thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh cần có: 

5.1. Hồ sơ cần để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính phức tạp hơn thay đổi nội dung khác. Vì công ty phải lập một bộ hồ sơ riêng cho từng trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Nếu không có kiến ​​thức, chuyên môn rất dễ bị nhầm lẫn và mắc sai lầm.

Trường hợp 1: Thay đổi trụ sở chính của chính sang một quận, huyện, tỉnh, thành phố khác so với nơi đặt trụ sở cũ. Việc thay đổi này dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải đăng ký về thay đổi địa chỉ, trụ sở chính vụ hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

Tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung về thông tin đăng ký thuế (Theo mẫu số 08-MST).
 • Bản sao của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tại cơ quan thuế mới nơi chuyển đến

 • Văn bản đăng ký chuyển đổi địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế (doanh nghiệp) chuyển đến (Mẫu số 30/ĐK-TCT)
 • Bản sao của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Thay đổi trụ sở chính sang một địa điểm khác nhưng trong cùng một quận. Sự thay đổi này không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Doanh nghiệp có thể trực tiếp làm thủ tục với hồ sơ cần chuẩn bị sẽ bao gồm:

 • 01 Thông báo về sự thay đổi địa chỉ công ty.
 • 01 Biên bản họp, Quyết định về việc doanh nghiệp có sự thay đổi trụ sở chính tùy thuộc theo loại hình công ty tương ứng.
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu như doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ tại cty Luật).
Hồ sơ cần chuẩn bị trong thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh - NewsunVina

5.2. Hồ sơ cần khi thay đổi tên công ty

Trường hợp khi doanh nghiệp có sự thay đổi tên thì cần cung cấp hồ sơ để chuyển đổi với đầy đủ giấy tờ như sau:

 • Thông báo về việc thay đổi tên công ty. Theo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện của doanh nghiệp ký theo mẫu Phụ lục II-1.
 • Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Về vấn đề thông báo việc thay đổi tên công ty.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên, chủ sở hữu đối tùy thuộc vào cơ cấu của công ty. Thông báo về việc thay đổi tên công ty.
 • Điều lệ của công ty theo thông tin tên công ty mới.

5.3. Hồ sơ về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có sự thay đổi trong ngành nghề kinh doanh hiện tại thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Thông báo về sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Biên bản cuộc họp về việc thay đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của công ty (đối với công ty cổ phần và công ty TNHH);
 • Quyết định về việc có sự thay đổi, bổ sung về ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Điều lệ công ty theo các thông tin mới về ngành nghề kinh doanh.

5.4. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Trong việc thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ trong dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh gồm:

 • Trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ. Doanh nghiệp cần phải cam kết bảo đảm đã thanh toán đủ các khoản nợ. Các nghĩa vụ tài sản khác sau khi tăng, giảm vốn.
 • Thông báo cho sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo mẫu Phụ lục II- do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Nghị quyết và quyết định cũng như bản sao biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ. Áp dụng đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Báo cáo tài chính gần nhất đối với thời điểm quyết định tăng, giảm vốn điều lệ. 
 • Điều lệ công ty theo thông tin mới về vốn điều lệ.
Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ - Newsunvina

5.5. Hồ sơ về thay đổi người đại diện của công ty theo pháp luật

 • Thông báo về thay đổi người đại diện công ty theo pháp luật mẫu Phụ lục II-1.
 • Bản sao của giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện mới theo pháp luật.
 • Nghị quyết và bản sao biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần) trong việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp mà việc thay đổi người đại diện làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty.
 • Quyết định và bản sao biên bản của cuộc họp trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Việc thay đổi này không làm thay đổi về nội dung của Điều lệ công ty. Chỉ thay đổi về họ, tên, chữ ký của người đại diện công ty được quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.
 1. Trình tự và các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo như Luật Doanh nghiệp 2014, trình tự và Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh được quy định rõ như sau:

 • Người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông báo về sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với thời hạn trong 10 ngày, tính từ ngày có thay đổi.
 • Cơ quan có nghĩa vụ kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ ngày được thông báo. Trường hợp nếu như từ chối cần phải thông báo bằng văn bản xuống cho doanh nghiệp biết. Thông báo cần phải nêu rõ được lý do và các yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trình tự, thủ tục để thay đổi đăng ký kinh doanh diễn ra với các bước như sau:

Trình tự và các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Xác nhận về nghĩa vụ thuế

Bước này sẽ chỉ áp dụng với doanh nghiệp khi có sự thay đổi trụ sở chính khác quận, khác tỉnh. Trước khi làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh lại, công ty phải xác nhận nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế cũ. Sau khi đã được cơ quan thuế cấp giấy xác nhận. Doanh nghiệp tiến hành theo thủ tục tại Cơ quan Thuế mà doanh nghiệp đặt trụ sở mới.  

Bước 2: Bước soạn thảo hồ sơ

Bước soạn thảo hồ sơ doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ từ các công ty Luật uy tín. Để có thể được tư vấn kỹ về quy trình cũng như thủ tục pháp lý. Nếu doanh nghiệp tự chuẩn bị hồ sơ thì các nội dung cần chuẩn bị tương ứng với phần trên đề cập. 

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh điện tử

Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp được nộp điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/. Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thay đổi qua mạng thông tin điện tử bằng chữ ký số. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại mạng thông tin điện tử là loại văn bản điện tử được định dạng “.doc”, “.docx” hoặc “.pdf”.

Bước 4: Nhận kết quả 

Kể từ khi nhận hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ về tính hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, thông tin sẽ được bổ sung, thay đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp sẽ được cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Giấy xác nhận đã thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ của doanh nghiệp bị từ chối do chưa hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh cũng sẽ gửi thông báo về để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo đúng yêu cầu. 

Kết quả thay đổi thường được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu điện. Doanh nghiệp cần nộp lệ phí thay đổi cũng như lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản.

Để việc thay đổi thực hiện diễn ra theo đúng trình tự, tránh sai sót. Khi có cần thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín.

Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp - Newsunvina
Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp
 1.  Một số lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

7.1. Lưu ý khi thay đổi tên công ty

Tên công ty mới không được giống hoặc gây nhầm lẫn với tên của bất kỳ công ty đã đăng ký nào khác. Nếu công ty chỉ thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp về cơ bản tên cũ vẫn được giữ nguyên. Doanh nghiệp muốn thay đổi tên cần phải lưu ý về bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp như: tên miền thích hợp với tên công ty mới thay đổi, đăng ký nhãn hiệu.

7.2. Chú ý khi tiến hành đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký mới phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể và có thể liên hệ được dưới mọi hình thức: thư tín, trực tiếp. Trong trường hợp không liên lạc được với công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế có thể sẽ khóa mã số của doanh nghiệp.

Trụ sở chính của doanh nghiệp không được phép đặt tại chung cư có chức năng để ở. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ không cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi cho doanh nghiệp đặt tại nhà tập thể dạng chung cư, căn hộ chung cư.

7.3. Doanh nghiệp muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới

Với các ngành nghề cũ chưa được áp mã ngành nghề phải thực hiện việc mã hóa  cho các ngành nghề cũ theo mã ngành cấp 4.

Các ngành nghề bổ sung mới cũng cần áp dụng mã ngành nghề theo mã ngành cấp 4 dựa theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Đối với ngành nghề chưa có mã ngành nhưng được văn bản chuyên ngành ghi nhận thì áp mã ngành tương tự và trích dẫn chi tiết dựa vào quy định của văn bản pháp luật liên quan.

Doanh nghiệp muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới - Newsunvina

7.4. Những điều cần nắm khi thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ công ty

Công ty được phép tăng, giảm vốn theo nhu cầu kinh doanh bắt buộc phải thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.

Khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ tổ chức phải góp vốn qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty. Nếu cá nhân góp vốn thì có 2 hình thức để lựa chọn là góp vốn chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt.

Việc thay đổi vốn ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến mức thuế môn bài, doanh nghiệp phải kê khai lại. Sau đó, nộp bổ sung phần thuế môn bài theo quy định.

7.5. Công ty TNHH 1 thành viên muốn thêm thành viên 

Công ty TNHH 1 thành viên muốn thêm thành viên thì ngoài việc thực hiện thủ tục thay đổi phải nộp cùng lúc hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty. Thành viên mới cần phải cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ và còn hạn theo quy định.  Thành viên chuyển nhượng cũng cần chứng minh giấy tờ tùy thân còn thời hạn theo quy định.

7.6. Doanh nghiệp muốn chuyển nhượng cổ phần

Việc chuyển nhượng vốn không cần thực hiện thủ tục nào tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Công ty phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho phần chuyển nhượng cổ phần với mức thuế suất cố định như việc chuyển nhượng chứng khoán là 0,1%/tổng giá trị chuyển nhượng không lệ thuộc vào công ty có lời hay lỗ.

Trường hợp tặng hoặc cho cổ phần (hay chuyển nhượng = 0 đồng) thì người nhận phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân là 10%.

Doanh nghiệp muốn chuyển nhượng cổ phần

7.7. Khi chuyển nhượng vốn đối công ty TNHH

Khi công ty TNHH chuyển nhượng vốn ngoài bắt buộc phải thực hiện thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh. Việc chuyển nhượng cần thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với bên chuyển nhượng.

Bên chuyển nhượng sẽ phải nộp thuế khi xuất hiện những chênh lệch. Cho dù được chuyển nhượng ngang giá nhưng báo cáo tài chính gần nhất cho thấy có lãi, chi Cục thuế vẫn áp thuế chuyển nhượng theo tỷ lệ lãi dựa trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Gần giống với công ty cổ phần, trường hợp tặng hoặc cho vốn góp (hay chuyển nhượng = 0 đồng) thì người nhận chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân là 10%.

7.8. Lưu ý khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện

Doanh nghiệp có thể có một hoặc là nhiều người đại diện theo pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp có trên hai người đại diện thì ngoài hai chức danh: Chủ tịch HĐQT(Chủ tịch HĐTV), Tổng giám đốc (Giám đốc). Từ người đại diện thứ 3 thì doanh nghiệp được lựa chọn bất kỳ chức danh như: Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, Trưởng phòng,…Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần nêu rõ được chức năng và quyền hạn cụ thể của từng người đại diện trong điều lệ của doanh nghiệp.

 • Một người được làm người đại diện của nhiều công ty theo pháp luật (trừ trường hợp liên quan đặc thù đến công ty đại chúng).
 • Trường hợp mà người đại diện theo pháp luật cũ của doanh nghiệp đang bị treo mã số thuế. Doanh nghiệp không được phép thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Người đang quản lý của doanh nghiệp nhưng hiện đang bị treo mã số thuế. Người này không thể đăng ký làm người đại diện mới của một doanh nghiệp khác theo pháp luật.
 • Trong vòng ba năm mà cá nhân từng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Thì cũng không được làm người đại diện pháp luật mới cho công ty khác.
 • Người đại diện là người đi thuê công ty thì cần phải lưu giữ hợp đồng lao động. Cùng như lưu giữ quyết định bổ nhiệm đối với người đại diện mới.
 • Trong trường hợp sự thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung điều lệ của doanh nghiệp. Trong biên bản họp cần phải ghi rõ nội dung đã được thay đổi trong điều lệ doanh nghiệp mới.
 • Khi có thay đổi về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc thay đổi các thông tin như: Thông tin đăng ký chủ tài khoản ngân hàng, cần thông báo việc thay đổi cho các đối tác và cơ quan bảo hiểm.
 • Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép con liên quan đến thông tin người đại diện cũ thì phải thực hiện chuyển đổi cho phù hợp với thông tin của người đại diện mới.
 • Khi đổi người đại diện đi kèm với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện mới, người chuyển nhượng có nghĩa vụ thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân
Lưu ý khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện
Lưu ý khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện
 1. Một số vấn đề khác có liên quan đến khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

Khi cần thực hiện các thủ tục về thay đổi các phần trong đăng ký kinh doanh. Ngoài việc phải chuẩn bị về hồ sơ, thủ tục thay đổi, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến những vấn đề như sau:

8.1. Thay đổi về con dấu

Theo quy định, khi doanh nghiệp có sự thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Cần phải thay đổi luôn cả con dấu trong những trường hợp dưới đây:

 • Thay đổi về mã số thuế.
 • Thay đổi tên của doanh nghiệp.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở tại các quận, huyện, tỉnh và thành phố khác (tùy vào từng trường hợp cụ thể).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, nếu muốn khắc dấu pháp nhân với tên doanh nghiệp mới. Công ty có quyền lựa chọn số lượng, hình thức thống nhất và nội dung của con dấu (chỉ bắt buộc cần có tên công ty và mã số doanh nghiệp). Thậm chí doanh nghiệp được quyền giữ lại con dấu cũ với tên cũ.

Từ năm 2022, khi doanh nghiệp khắc dấu cũng như sử dụng con dấu. Thì doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp. Việc thông báo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để như trước đây được loại bỏ.

8.2. Thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Để tránh trường hợp bị xử phạt, khi sửa đổi các thông tin trên Giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải làm thủ tục để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp mới.

Đây là một việc làm bắt buộc, nếu như không thực hiện, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định. Việc công bố nội dung đăng ký của doanh nghiệp sẽ được thực hiện tại Cổng thông tin quốc gia.

Mong rằng với chia sẻ ở trên về thay đổi đăng ký kinh doanh đã mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn đọc. Bạn muốn biết thêm các thông tin về dịch vụ kế toán thì NEWSUN VINA sẽ là nơi giải đáp các thắc mắc của bạn. Theo dõi tại websize: https://ketoanthueonline.vn/chu-ki-so-newca/ hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline 0976.345.140 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *