Thay đổi vốn điều lệ

Tháng Hai 23, 2023

Vốn điều lệ thể hiện tổng giá trị tài sản của công ty. Dựa vào quá trình hoạt động mà công ty có quyền thay đổi vốn điều lệ. Vậy trình tự thủ tục thay đổi vốn điều lệ như thế nào? Hãy cùng NewSun Vina tìm hiểu về hình thức và thủ tục thay đổi qua bài viết sau nhé!

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới nhất 2022

Tài nguyên liên quan: Thay đổi đăng ký kinh doanh

1. Những hình thức thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ dựa trên 2 hình thức:

 • Tăng vốn điều lệ công ty: Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp thành viên, tăng thêm số lượng thành viên,…
 • Giảm vốn điều lệ: Doanh nghiệp có thể giảm vốn bằng cách: hoàn trả vốn góp của thành viên, các cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn,…

Tùy vào loại hình doanh nghiệp, tình trạng công ty mà có cách thay đổi vốn điều lệ khác nhau. Mỗi hình thức thay đổi vốn điều lệ đều có quy định riêng. Doanh nghiệp cần xác định rõ hình thức để có phương pháp xử lý phù hợp. 

2. Trường hợp thay đổi vốn điều lệ bằng cách tăng vốn

2.1 Cách tăng vốn điều lệ

Đối với mỗi loại hình công ty khác nhau thì sẽ có cách tăng vốn điều lệ khác nhau:

 • Công ty TNHH 1 thành viên: Loại hình này có thể thay đổi vốn điều lệ bằng cách: Chủ sở hữu huy động thêm vốn của người khác, chủ sở hữu tự đầu tư thêm để mở rộng doanh nghiệp. (Luật Doanh Nghiệp, khoản 1 điều 87 quy định).
 • Công ty TNHH 2 hoặc nhiều thành viên: Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách: tăng vốn góp của các thành viên, nhận thêm vốn góp của thành viên mới. (Luật Doanh Nghiệp, khoản 1 điều 68 quy định)
 • Công ty cổ phần: Loại hình công ty này sẽ được tăng vốn điều lệ bằng cách: chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành dạng cổ phần; Có vốn đầu tư nước ngoài; phát hành cổ phiếu để huy động vốn của cổ đông đối với công ty cổ phần; thực hiện trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu; kết chuyển thặng dư vốn vào vốn điều lệ; phát hành cổ phiếu để sáp nhập bộ phận, công ty khác vào. (Thông tư 19/2003/TT-BTC quy định).

Công ty cần xác định hình thức thay đổi vốn điều lệ phù hợp với doanh nghiệp. Từ đó, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo đúng số vốn đã tăng lên. 

Dịch vụ làm thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ và Cách tăng vốn điều lệ
Dịch vụ làm thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ và Cách tăng vốn điều lệ

2.2 Hướng dẫn chi tiết thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Dưới đây là hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ chi tiết nhất. Mời các doanh nghiệp tham khảo:

Bước 1: Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ tại Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

Doanh nghiệp cần soạn hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng Đăng Ký Kinh Doanh đã đăng ký. Hồ sơ sẽ bao gồm:

 • Tên công ty, mã số thuế, mã số doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Thông tin của người đại diện pháp luật: họ và tên, địa chỉ, căn cước công dân, quốc tịch, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định.
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên trong công ty.
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ mới. Hình thức và thời điểm thay đổi vốn điều lệ. 
 • Bản quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên, đại hội cổ đông. Trong biên bản phải ghi rõ những nội dung mới được sửa đổi trong điều lệ công ty. 

Đối với công ty cổ phần cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau (Theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP khoản 3 điều 51):

 • Nghị quyết, quyết định về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Hội Đồng quản trị. 
 • Biên bản họp Đại hội cổ đông về chào bán cổ phần, nêu rõ số lượng cổ phần chào bán. 

Bước 2: Nhận thông báo kết quả tăng vốn điều lệ công ty

Công ty sẽ được nhận được thông báo từ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh. Doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và đăng ký tăng vốn trong vòng 3 ngày.

Nhận thông báo kết quả tăng vốn điều lệ công ty - newsunvina

3. Trường hợp thay đổi vốn điều lệ bằng cách giảm vốn

3.1 Cách giảm vốn điều lệ của công ty

Giảm vốn điều lệ cũng phụ thuộc vào từng loại hình công ty mà có hình thức khác khau:

 • Công ty cổ phần: Giảm vốn điều lệ khi hết thời hạn thanh toán nhưng các cổ đông vẫn không thanh toán đầy đủ và đúng hạn; giảm vốn của nhà đầu tư nước ngoài; giảm vốn theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với công ty cổ phần; Giảm vốn do công ty muốn mua lại cổ phần đã phát hành. 
 • Công ty TNHH 1 thành viên: Loại hình công ty này có thể giảm vốn khi chủ sở hữu rút vốn. Điều kiện là công ty phải hoạt động hơn 2 năm và thanh toán đủ các khoản nợ.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Loại hình này có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp theo tỷ lệ góp của các thành viên; Doanh nghiệp mua lại vốn góp thành viên; Các thành viên trong công ty không thanh toán đúng hạn và đầy đủ phần vốn đã cam kết.
 • Công ty hợp danh: Giảm vốn điều lệ bằng cách chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, đăng ký thay đổi vốn theo Pháp luật quy định.
Cách giảm vốn điều lệ của công ty - Newsunvina

3.2 Hướng dẫn chi tiết thủ tục giảm vốn điều lệ

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về thủ tục giảm vốn điều lệ:

Bước 1: Soạn hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp cần soạn hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cụ thể là thay đổi vốn điều lệ. Nộp hồ sơ theo quy định tại phòng Đăng Ký Kinh Doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư của Tỉnh hoặc thành phố. Trong vòng 3 ngày, Phòng Đăng Ký Kinh Doanh sẽ xem xét và thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

Bước 2: Nhận kết quả hồ sơ

Sau 3 ngày nếu hồ sơ được thông qua thì doanh nghiệp sẽ được nhận 2 loại giấy tờ. Đó là:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thay đổi: Tên công ty, địa chỉ, vốn điều lệ hiện tại, người đại diện theo Pháp luật.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký của doanh nghiệp: Danh sách thành viên, cổ đông, thông tin người quản lý, thông tin đăng ký thuế và ngành nghề kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp vẫn chưa đạt yêu cầu thì Phòng Đăng Ký Kinh Doanh sẽ thông báo bằng văn bản. Thông báo đó sẽ nêu rõ các lý do, các yêu cầu sửa đổi và bổ sung. Doanh nghiệp cần tiến hành sửa đổi và bổ sung ngay lập tức.

Bước 3: Công bố thông tin giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày tính từ ngày đầu tiên thay đổi thì cần phải công bố thông tin trên Cổng Thông Tin Quốc Gia. Sau đó, phòng đăng ký Kinh Doanh sẽ cấp Giấy Biên Nhận Công Bố Nội Dung Đăng Ký cho doanh nghiệp.

Công bố thông tin giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp - Newsunvina

4. Bảng giá dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại NewSun Vina

NewSun Vina cam kết thu phí dựa theo Bảng Giá Dịch Vụ đã công bố. Khách hàng không cần phải trả thêm các khoản phí nào khác khi thay đổi vốn điều lệ tại đây. NewSun Vina cung cấp dịch vụ lấy hồ sơ khách hàng và trả kết quả tại nhà cho các quận nội thành tại Hà Nội. Đối với các quận ngoại thành sẽ được bàn giao hồ sơ qua chuyển phát của bưu điện. Nhằm đảm bảo thời gian và đáp ứng đúng yêu cầu khách hàng. Bảng giá chi tiết của New Sun Vina như sau:

Bảng giá dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại NewSun Vina

STTGói dịch vụThông tin chi tiếtThời hạnGiá (VNĐ)
1Gói cơ bản– Lệ phí thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.- Lệ phí dùng trong việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định Pháp luật.- Phí dịch vụ của NewSun Vina- Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi.- Tặng gói tư vấn miễn phí 2 tuần sau khi hoàn thành công việc.12 ngày1.000.000
2Gói nâng cấp– Lệ phí thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.- Lệ phí dùng trong việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định Pháp luật.- Phí dịch vụ của NewSun Vina- Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi.- Tặng gói tư vấn miễn phí 2 tuần sau khi hoàn thành công việc.5 ngày1.600.000
3Gói tốc hành– Toàn bộ nội dung của gói nâng cấp.- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tốc hành trong 1 ngày. (Trừ ngày thứ 7, chủ nhật hay ngày nghỉ lễ).- Tặng 1 con dấu chức danh1 ngày4.200.000

5. Những lưu ý cần phải biết sau khi thay đổi vốn điều lệ

Sau khi đã đăng ký thay đổi vốn điều lệ thành công thì cần phải:

 • Công ty cần Công bố thông tin đã đăng ký thay đổi trên Cổng Thông Tin Doanh Nghiệp. Thời hạn là 30 ngày tính từ ngày thay đổi đầu tiên.
 • Nếu công ty TNHH 1 thành viên huy động vốn người khác thì cần tổ chức quản lý công ty theo 2 loại hình: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần.
 • Các thành viên trong công ty, cổ đông, chủ sở hữu cần có trách nhiệm với phần vốn sau khi đã đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
Những lưu ý cần phải biết sau khi thay đổi vốn điều lệ - NewsunVina

6. Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại NewSun Vina

Khách hàng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi sử dụng dịch vụ tại NewSun Vina Dưới đây là những lợi ích chỉ có tại NewSun Vina mà bạn không thể bỏ qua:

 • NewSun Vina có đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp, luôn đề cao lợi ích của khách hàng lên đầu.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh chóng các dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp.
 • Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối 100% ngay cả khi đã hoàn thành xong hợp đồng.
 • Xác định cụ thể, rõ ràng các biểu mẫu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và thời gian khi dùng dịch vụ tại NewSun Vina.
 • Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến đến Kế Toán trong quá trình thành lập và hoạt động.
 • Bảng giá dịch vụ đa dạng với mức phí tốt nhất trên thị trường hiện nay. NewSun Vina cam kết trả kết quả hồ sơ đúng theo thời hạn.

NewSun Vina là một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín hàng đầu tại Hà Nội. Liên hệ ngay:

 • Tên công ty: Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NewSun Vina.
 • Địa chỉ trụ sở: Số 2 – Ngõ 280/11 đường Tựu Liệt – Xã Tam Hiệp – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội.
 • Số điện thoại: 0976.345.140
 • Email: tuvanthue.taac@gmail.com

Lời kết

Bài viết trên cung cấp những thông tin cần thiết cho doanh nghiệp khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ. NewSun Vina là đơn vị chuyên cung cấp những dịch vụ kế toán tốt nhất hiện nay với mức giá cạnh tranh. Để được tư vấn kỹ hơn về thủ tục và giá, hãy liên hệ ngay số hotline: 0976.345.140 của NewSun Vina nhé!